Skip to main content

  

Wat is de business case voor implementeren van online behandelen?

De vraag: Het uitgangspunt bij online behandelen van angst- en depressiestoornissen is dat het goedkoper is en kwalitatief minimaal gelijkwaardig aan ‘reguliere behandeling’. Verschillende instellingen onder leiding van het VUMC hebben de effectiviteit en kostenconsequenties in een groot aantal landen van Europa onderzocht. Kunnen de inzichten en verzamelde cijfers gebruikt worden in een business case voor implementatie?

Door Jack van Gils

01 september 2017

Analyse

Het bestuderen van de cijfers leerde dat er veel informatie beschikbaar is over kostprijzen van behandeling in de verschillende landen. Maar ook over de opbrengsten in die landen. Een mooie set cijfers waaruit per land de kosteneffectiviteit berekend kan worden. Dus een business case model voor elk land ontwikkelen was mogelijk

Focus

De oplossing is gezocht in het hergebruik van alle reeds verzamelde cijfers. Door deze te verwerken in een generiek model voor het opstellen van een business case, ontstond zicht op de ontbrekende cijfers voor een complete business case. De volledigheid van het model is gezocht door een analyse op basis van het Business Canvas Model (Alexander Ostenwalder c.s.). In de uitwerking worden de ontbrekende cijfers opgevraagd als inschatting van professionals. Steeds wordt dan de impact opnieuw berekend.

Resultaat

Het resultaat is een business case model oplossing waarin elke stakeholder de cijfers en aannames kan nalopen in een standaard proces van 10 heldere stappen. De reeds beschikbare cijfers uit het oorspronkelijke onderzoek kan men selecteren en automatisch invullen in het model. Alle berekeningen worden uitgevoerd en de resultanten worden zichtbaar gemaakt in een business case analyse met heldere grafieken: Waarin moeten we investeren om markgroei van online behandeling te krijgen? Is er opbrengst? Wanneer zijn we break-even? Hoe zijn de kosten verdeeld? En waar en wanneer vallen de opbrengsten in ons model?

Het belangrijkste resultaat is dat het model niet een eenmalige analyse is. Met voortschrijdend inzicht is het mogelijk het model te hergebruiken en opnieuw de analyse uit te voeren. En vervolgens budgetten op te stellen en plannen te maken. Zo helpt de business case om te komen tot online behandeling met impact en positief resultaat.

Ga met ons in gesprek

Nieuwsgierig? Meer weten hoe we naar jouw innovatie uitdaging kijken?

Neem contact met ons op.

Gerelateerde artikelen

Ook wij innoveren. Op dit moment zie je slechts een gedeelte van wat we te vertellen hebben.
Ondertussen werken we aan onze volledige website en vieren we in het voorjaar 
een feestje ter ere van onze nieuwe merknaam.